Vi er omringet av finansielle begreper. Da er det viktig å forstå hva begrepene betyr. Vi ser på flere begreper her som er viktige om du skal starte ditt egent selskap, kjøpe hus eller om du jobber for et større selskap som er involvert i salg og oppkjøp av bedrifter. Alle finansielle transaksjer krever vanligvis finansiering av et eller annet slag. Vi ser på viktige begreper i relasjon til finansiering.

Egenkapital

Egenkapital er et konsept hvor banker krever at du som låntaker også legger penger i potten når du skal ta opp lån. Vi ser dette spesielt i kjøp av bolig hvor kravet er at kjøper selv ikke kan lånefinansiere mer enn 85% av boligen. Når banker låner til bedrifter som ønsker å kjøpe seg bolig eller eiendom er kravet til egenkapital 20-25% av kjøpesummen. Kravet til egenkapital er en sikkerhetsmekanisme for bankene. Skjer det noe og låntaker ikke selv kan betale på lånet lengre kan banken selge, om de har pant, det belånte objektet. Bankene vil ofte selge med en viss redusert pris, en pris som ofte blir redusert med egenkapitalen lagt inn av kjøper.

Pantesikkerhet

Pant er en form for sikkerhet som bankene kan ta, om du tillater det, i det objektet du kjøper. Kjøpsobjektet blir da panteobjektet. Pant er sett på som en veldig sikker måte å finansiere kjøp av objekter som hus, bil, osv. fordi det gir banken rett til å tvangsselge panteobjektet og dermed har en ganske sikker tilgang til verdier. Hus og bil forsikres så skulle panteobjektet bli ødelagt vil verdien kunne fås fra en annen part.

Kausjonist

En kausjonist er en person eller en bedrift som stiller opp som sikkerhet ovenfor et lån. Kausjonisten selv er sikkerheten. Tar du opp et forbrukslån, som er et lån uten sikkerhet, og noen kausjonerer for deg kan banken gå rett på deg om lånet ikke gjøres opp. Har du blitt spurt om å være kausjonist for noen du kjenner eller for et selskap er det viktig at du tenker deg om to ganger. Resultatet kan være store konsekvenser.

Medlåntaker

Medlåntaker er et lignende konsept som kausjonist. Når en person søker på lån og en annen kommer inn (medsøker) og søker på lånet sammen med personer vil medsøker bli ansvarlig for lånet. Medlåntakere er veldig vanlig når to personer kjøper et hus sammen. Da eier ofte begge huset sammen også og står sammen ansvarlig på lånet.