Finans opptar oss alle. Det er på grunn av finans at vi kan leve på den måten vi gjør i Norge. Lærer vi oss finans godt kan vi også hjelpe andre til å få en bedre tilværelse og et bedre liv. Pass derfor på at du alltid lærer så lenge du lever. Kunnskap og tilgangen til informasjon gir deg større muligheten i livet. Vi tar en titt på begreper i finans. Det er begreper som gir deg muligheter.

Nominell rente

Nominell rente er prisen som banken tar for å låne deg penger. Det koster å låne penger. Den nominelle uttrykkes i prosent per år. La oss ta for oss et eksempel, låner du 100.000 kroner med en nominell rente på 10% koster lånet deg 10.000 kroner per år i rente. Totalkostnaden din på dette lånet på 100.000 kroner kan koste deg mye mer fordi den nominelle renten ikke sier noe om oppstartsgebyrer, månedsgebyrer eller andre kostnader som kan komme i tillegg.

Effektiv rente

Den effektive renten er en annen rente enn den nominelle renten over. Effektiv rente uttrykkes også i prosent per år. Denne renten tar også inn i kalkuleringen av lånet gebyrer, terminkostnader og alle andre tenkelige kostnader. Den effektive renten vil derfor vanligvis alltid være høyere enn den nominelle renten. Ser vi den nominelle og den effektive renten i sammenheng er den effektive renten et «påbygg» på den nominelle renten.

Styringsrente

Rente er noe som alltid blir omtalt i media. Hvor mye renten på huslånet står i eller hvor mye rente bankene tar på forbrukslån blir heftig diskutert. I den sammenheng er også bankenes styringsrente interessant. Bankene låner også penger, og må betale for det. Bankene må også sette inn penger i Norges Bank, hvor de får rente på pengene. Styringsrenten er renten Norges Bank setter på bankenes innskudd og dermed trendsetter for hva du og jeg betaler i lån. Går styringsrenten ned skal det bli billigere å betale lån, men går den opp går vår egen lånekostnad opp.

Annuitetslån

Annuitetslån er det mest populære lånet. Låntaker betaler det samme lånebeløpet hver måned. Lånet er strukturert slik at låntaker betaler mer rente, i forhold til lånet, i starten og mindre etter hvert. Avdrag i denne sammenheng reduserer gjelden slik at du betaler ned mer av gjelden jo nærmere slutten du kommer.

Serielån

Serielån er en annen type lån. Låntakere med serielån betaler ned like mye avdrag hver måned. Renten på lånet regnes ut hver måned. På denne måten vil din største lånebetaling skje i måned 1 og gå ned for hver måned. Dette fordi betaler like avdrag hver måned istedenfor for annuitetslånet hvor avdragene er små i starten og dermed øker for at låntaker kan betale samme beløp hver måned.