Blekkexpress Finansagen

Budsjett og planlegging

Låne penger

Penger er noe som kan lånes om du ikke har dem. Skal du låne penger er det viktig at du tenker igjennom hvorfor du låner pengene før du faktisk låner dem. Det er lett å snakke om hvor mye som skal lånes, hvordan dette skal gjøres og på hvilken måte man skal låne penger. Ikke bruk tiden din på noe annet enn det som skal gjøres akkurat nå. Bruk tiden din fornuftig.

Penger kan du låne fra banken, familiemedlemmer og venner. Du kan også låne penger fra fremmede mennesker og andre folk. Når det er sagt så er det slik at du også må få til noe smartere og noe bedre om du trenger det. Det er ikke så lett å være kreativ med lån. Enten så låner du og det er forståelig hvem som låner, eller så blir det ofte ikke noe av. Snakker vi om forbrukslån er det alltid personen som låner. Det kan ikke være et firma.

Planlegg

Det viktigste med alle ting i livet er planlegging. Skal du gifte deg må du planlegge, skal du ta opp et lån må du planlegge og skal du gjøre noe nytt må du planlegge. I den grad du skal ta opp lån eller kjøpe deg noe så må du planlegge. Ta tak i dag slik at du får det du trenger. Ikke kast bort tiden din på alt det som er vanskelig eller annet. Bruk tiden din på noe som er fornuftig og på noe som gir deg noe mer. Ikke bruk penger på andre ting. Da blir det fort store kostnader.

Lag et budsjett

Når du planlegger er det viktig at du starter med deg som er aller viktigst. Det er å finne ut hvordan du kommer deg fra start til mål. I hver fase er det viktig at du har penger og at du har mye mer enn som så, en plan for å bruke pengene. Når du skal lage en plan er det lett å tenke på forskjellige måter å gjøre ting på. Den viktigste måten å gjøre alle disse tingene på er ved å ta opp et lån og heller gjøre det på en god måte med et bra budsjett. Et bra budsjett er et detaljert budsjett som gir deg akkurat det du trenger på alle mulige måter.

Søk til sist

Når du har budsjettet og alt er lagt til rette for det du trenger å bruke pengene på, kan du søke på lånet. Det krever ikke så mye å ta opp et lån, men det krever mye å kontrollere hvordan du bruker penger. Det skal ikke være slik at penger vokser på trær. Det skal være slik at du får det du trenger og det er alt. I den grad du ikke får det du trenger så er det ikke så viktig lengre. Da får du mer enn det. Søk i dag og ta valgene om bruk av penger i henhold til budsjettet deretter.

Viktige begreper i finans

Vi er omringet av finansielle begreper. Da er det viktig å forstå hva begrepene betyr. Vi ser på flere begreper her som er viktige om du skal starte ditt egent selskap, kjøpe hus eller om du jobber for et større selskap som er involvert i salg og oppkjøp av bedrifter. Alle finansielle transaksjer krever vanligvis finansiering av et eller annet slag. Vi ser på viktige begreper i relasjon til finansiering.

Egenkapital

Egenkapital er et konsept hvor banker krever at du som låntaker også legger penger i potten når du skal ta opp lån. Vi ser dette spesielt i kjøp av bolig hvor kravet er at kjøper selv ikke kan lånefinansiere mer enn 85% av boligen. Når banker låner til bedrifter som ønsker å kjøpe seg bolig eller eiendom er kravet til egenkapital 20-25% av kjøpesummen. Kravet til egenkapital er en sikkerhetsmekanisme for bankene. Skjer det noe og låntaker ikke selv kan betale på lånet lengre kan banken selge, om de har pant, det belånte objektet. Bankene vil ofte selge med en viss redusert pris, en pris som ofte blir redusert med egenkapitalen lagt inn av kjøper.

Pantesikkerhet

Pant er en form for sikkerhet som bankene kan ta, om du tillater det, i det objektet du kjøper. Kjøpsobjektet blir da panteobjektet. Pant er sett på som en veldig sikker måte å finansiere kjøp av objekter som hus, bil, osv. fordi det gir banken rett til å tvangsselge panteobjektet og dermed har en ganske sikker tilgang til verdier. Hus og bil forsikres så skulle panteobjektet bli ødelagt vil verdien kunne fås fra en annen part.

Kausjonist

En kausjonist er en person eller en bedrift som stiller opp som sikkerhet ovenfor et lån. Kausjonisten selv er sikkerheten. Tar du opp et forbrukslån, som er et lån uten sikkerhet, og noen kausjonerer for deg kan banken gå rett på deg om lånet ikke gjøres opp. Har du blitt spurt om å være kausjonist for noen du kjenner eller for et selskap er det viktig at du tenker deg om to ganger. Resultatet kan være store konsekvenser.

Medlåntaker

Medlåntaker er et lignende konsept som kausjonist. Når en person søker på lån og en annen kommer inn (medsøker) og søker på lånet sammen med personer vil medsøker bli ansvarlig for lånet. Medlåntakere er veldig vanlig når to personer kjøper et hus sammen. Da eier ofte begge huset sammen også og står sammen ansvarlig på lånet.

Nødvendige ord og utrykk i finans

Finans opptar oss alle. Det er på grunn av finans at vi kan leve på den måten vi gjør i Norge. Lærer vi oss finans godt kan vi også hjelpe andre til å få en bedre tilværelse og et bedre liv. Pass derfor på at du alltid lærer så lenge du lever. Kunnskap og tilgangen til informasjon gir deg større muligheten i livet. Vi tar en titt på begreper i finans. Det er begreper som gir deg muligheter.

Nominell rente

Nominell rente er prisen som banken tar for å låne deg penger. Det koster å låne penger. Den nominelle uttrykkes i prosent per år. La oss ta for oss et eksempel, låner du 100.000 kroner med en nominell rente på 10% koster lånet deg 10.000 kroner per år i rente. Totalkostnaden din på dette lånet på 100.000 kroner kan koste deg mye mer fordi den nominelle renten ikke sier noe om oppstartsgebyrer, månedsgebyrer eller andre kostnader som kan komme i tillegg.

Effektiv rente

Den effektive renten er en annen rente enn den nominelle renten over. Effektiv rente uttrykkes også i prosent per år. Denne renten tar også inn i kalkuleringen av lånet gebyrer, terminkostnader og alle andre tenkelige kostnader. Den effektive renten vil derfor vanligvis alltid være høyere enn den nominelle renten. Ser vi den nominelle og den effektive renten i sammenheng er den effektive renten et «påbygg» på den nominelle renten.

Styringsrente

Rente er noe som alltid blir omtalt i media. Hvor mye renten på huslånet står i eller hvor mye rente bankene tar på forbrukslån blir heftig diskutert. I den sammenheng er også bankenes styringsrente interessant. Bankene låner også penger, og må betale for det. Bankene må også sette inn penger i Norges Bank, hvor de får rente på pengene. Styringsrenten er renten Norges Bank setter på bankenes innskudd og dermed trendsetter for hva du og jeg betaler i lån. Går styringsrenten ned skal det bli billigere å betale lån, men går den opp går vår egen lånekostnad opp.

Annuitetslån

Annuitetslån er det mest populære lånet. Låntaker betaler det samme lånebeløpet hver måned. Lånet er strukturert slik at låntaker betaler mer rente, i forhold til lånet, i starten og mindre etter hvert. Avdrag i denne sammenheng reduserer gjelden slik at du betaler ned mer av gjelden jo nærmere slutten du kommer.

Serielån

Serielån er en annen type lån. Låntakere med serielån betaler ned like mye avdrag hver måned. Renten på lånet regnes ut hver måned. På denne måten vil din største lånebetaling skje i måned 1 og gå ned for hver måned. Dette fordi betaler like avdrag hver måned istedenfor for annuitetslånet hvor avdragene er små i starten og dermed øker for at låntaker kan betale samme beløp hver måned.